5 thay đổi cơ bản khi cấp Căn cước công dân gắn chíp từ 1/7/2021
 5 thay đổi cơ bản khi cấp Căn cước công dân gắn chíp từ 1/7/2021 - Ảnh 1.