Cập nhật lại theo baobinhduong.vn phát hành 10/09/2015

Bài 1: Thanh tra Chính phủ đã kết luận rõ sai phạm phân lô, bán nền của Công ty CPĐN


LTS: Trong thời gian qua, Báo Bình Dương đã thực hiện một số loạt bài phản ánh những sai phạm trong việc phân lô, bán nền của Công ty Cổ phần Đại Nam (CPĐN) trong quá trình triển khai dự án Khu công nghiệp (KCN) Sóng Thần 3. Các sai phạm này đã được Thanh tra Chính phủ (TTCP) kết luận rõ ràng tại Kết luận số 1549/KL-TTCP ngày 4-7-2014 và Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo xứ lý các nội dung trong kết luận của TTCP. Đặc biệt, mới đây, trong quá trình thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và nội dung Kết luận số 1549 của TTCP, sau khi UBND tỉnh Bình Dương công bố Kết luận thanh tra số 2735/KL-UBND ngày 13-8-2015, tại kết luận thanh tra toàn diện này đã tiếp tục chỉ rõ thêm các hành vi vi phạm khác của Công ty CPĐN.

Công ty CPĐN đã tự ý phân lô, bán nền tại khu ở trong KCN Sóng Thần 3 Ảnh: P.V

KCN Sóng Thần 3 do Công ty CPĐN làm chủ đầu tư nằm trong quy hoạch Khu liên hợp công nghiệp – dịch vụ – đô thị Bình Dương đã được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/2000 tại Quyết định 2940/ QĐ-CT ngày 22-6-2006. Theo danh mục sử dụng đất tại quy hoạch này, đất hành chính, dịch vụ, kho bãi và khu ở có diện tích 71,388 ha; đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp là 319,729 ha; đất xây dựng công trình kỹ thuật là 7,242 ha và đất giao thông (80,634 ha). Riêng đối với khu ở (61,5 ha – làm tròn) thuộc quy hoạch khu hành chính, dịch vụ, kho bãi, khu ở (71,388 ha) là công trình nằm trong KCN tập trung được chủ đầu tư cam kết xây dựng chung cư cao trên 3 tầng, phục vụ cho công nhân, chuyên gia và những người làm việc trong KCN. Như vậy, quá trình phê duyệt dự án, giao đất và thực hiện phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/2000 cho chủ đầu tư, UBND tỉnh luôn thực hiện theo đúng quy định và thống nhất KCN Sóng Thần 3 là một KCN tập trung, không có dân cư sinh sống.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai dự án KCN Sóng Thần 3, Công ty CPĐN đã thực hiện hình thức “góp vốn” mà thực chất là phân lô diện tích đất khu ở (61,5 ha) để chuyển nhượng nền đất, hình thành khu dân cư tự phát trong KCN này. Cụ thể, từ tháng 10-2008, chủ đầu tư đã phân lô với diện tích từ 100 – 120m2/lô, giá bán từ 1,8 triệu đồng đến 3 triệu đồng/m2 (tùy theo ví trí đất). Việc chủ đầu tư là Công ty CPĐN tự ý phân lô bán nền trong KCN là không đúng với quy định của pháp luật về sử dụng đất trong KCN và quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.

Do vậy, ngày 14-11-2008, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Công văn số 3259/UBND-KTTH yêu cầu chủ đầu tư KCN Sóng Thần 3 nghiêm túc chấp hành và triển khai thực hiện KCN đúng theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt, bảo đảm cơ cấu sử dụng đất, đặc biệt đối với diện tích quy hoạch khu ở phải sử dụng đúng mục đích, chỉ được sử dụng phục vụ cho đối tượng là các chuyên gia, nhân viên và công nhân làm việc trong KCN, không được chuyển nhượng cũng như sử dụng vào mục đích khác.

Tuy nhiên, chủ đầu tư vẫn không chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh mà vẫn tiếp tục huy động vốn theo hình thức phân lô bán nền ngày càng diễn ra sôi động, không những bán cho đối tượng trong tỉnh mà cả ngoài tỉnh với số lượng lớn. Tình trạng mua đi, bán lại diễn ra công khai đã tác động đến công tác điều hành phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh và ảnh hưởng đến quy hoạch phát triển Khu liên hợp công nghiệp – dịch vụ – đô thị Bình Dương. Vì vậy, ngày 24-8- 2009, UBND tỉnh tiếp tục ban hành Công văn số 2460/UBND-KTTH về kiểm tra tình hình thực hiện dự án KCN Sóng Thần 3. Kết quả đến thời điểm kiểm tra, chủ đầu tư đã phân ra 2.630 lô đất với diện tích 32,3 ha và thu tiền bán đất nền với tổng số tiền là 414,3 tỷ đồng.

Theo tài liệu do Công an tỉnh Bình Dương cung cấp: “Thời điểm mua bán đất sôi động nhất tại KCN Sóng Thần 3 rơi vào các ngày 21 và 24-8-2009, tạo ra một “cơn sốt” về bất động sản tại đây. Lúc này, người dân địa phương và từ các nơi như TP.HCM, Đồng Nai… đổ về khu vực KCN Sóng Thần 3 để giao dịch, mua bán đất; thậm chí mua lại những phiếu thu tiền bán đất mà Công ty CPĐN đã bán cho nhân viên của mình. Đối tượng mua bán tại hiện trường gồm nhiều thành phần, tự giới thiệu là nhân viên của Công ty CPĐN, đại diện cho các công ty môi giới bất động sản và các cá nhân đã mua đất của công ty nhưng có nhu cầu bán lại…”.

Trước thực trạng nêu trên và căn cứ kết quả của đoàn kiểm tra, báo cáo của Công an tỉnh, Tỉnh ủy Bình Dương đã họp và ban hành Thông báo số 339/TB-TU ngày 5-10-2009 kết luận, KCN Sóng Thần 3 chưa đi vào hoạt động, nhưng chủ đầu tư đã tiến hành chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức thỏa thuận góp vốn đầu tư cơ sở hạ tầng (mà thực chất là phân lô, bán nền) là sai với quy hoạch được phê duyệt và trái với quy định của pháp luật; đồng thời không chấp nhận việc chuyển nhượng đất ở trong KCN dưới bất cứ hình thức nào. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3184/UBND-KTTH ngày 21-10-2009 yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương lập và trình duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 đối với khu chức năng (hành chính, dịch vụ, kho bãi, khu ở) đúng theo quy hoạch chi tiết được duyệt và không cho phép chuyển nhượng khu đất ở trong KCN dưới bất cứ hình thức nào.

Sau khi ông Huỳnh Uy Dũng có đơn tố cáo ông Lê Thanh Cung, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương (nay đã nghỉ hưu), trong đó có nội dung khi ông Cung còn là Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ký Văn bản số 3184/ UBND-KTTH ngày 21-10-2009 không cho phép Công ty CPĐN chuyển nhượng khu đất ở trong KCN Sóng Thần 3, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo TTCP thành lập tổ xác minh các nội dung trong đơn tố cáo.

Tại Kết luận số 1549/KL-TTCP ngày 4-7-2014 của TTCP khẳng định, Công ty CPĐN đã thực hiện việc thỏa thuận góp vốn đầu tư, thực tế là phân lô và chuyển nhượng đất nền khi chưa đủ điều kiện và không đúng quy định, cụ thể là: “Dự án khu ở Sóng Thần 3” do Công ty CPĐN tự đặt tên nhưng chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chưa được phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500, chưa đầu tư hạ tầng theo tiến độ dự án. Nội dung thỏa thuận “góp vốn” không đúng với quy định tại Điều 4, Luật Doanh nghiệp số 60/2005/ QH11 ngày 29-11-2005, thực chất là chuyển nhượng đất. Như vậy, Công ty CPĐN đã sử dụng đất không đúng mục đích như cam kết xây dựng chung cư cao tầng; tự ý phân lô bán nền là vi phạm quy định tại Khoản 1, Điều 110 tham chiếu đến Khoản 2, Điều 107 và Điều 11, Luật Đất đai năm 2003”.

Kết luận số 1549/KL-TTCP ngày 4-7-2014 của TTCP đã kết luận: “Công ty CPĐN đã thực hiện việc thỏa thuận góp vốn đầu tư, thực chất là tự phân lô và chuyển nhượng đất nền không đúng quy định… Với thực trạng nêu trên, Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bình Dương đã phải có nhiều ý kiến chỉ đạo các sở, ngành kiểm tra, xử lý. Trong đó, ông Lê Thanh Cung, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ký Văn bản số 3184/UBND-KTTH “…không cho phép chuyển nhượng khu đất ở trong khu công nghiệp dưới bất cứ hình thức nào…”. Kết quả xác minh cho thấy, việc ông Lê Thanh Cung ký ban hành văn bản chỉ đạo nêu trên là đúng thẩm quyền, đúng ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Dương và đúng quy định của pháp luật. Như vậy, nội dung tố cáo chưa đủ cơ sở. Trách nhiệm thuộc người tố cáo”.

Kết luận số 1549 của TTCP cũng yêu cầu Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo các cơ quan chức năng làm rõ, xử lý việc phân lô, bán nền trong KCN Sóng Thần 3. Đặc biệt, tại Công văn số 1071/ VPCP-V.I ngày 18-6-2014 của Văn phòng Chính phủ đã truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong đó có yêu cầu Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Dương thực hiện xem xét trách nhiệm của cá nhân, tổ chức có thiếu sót… và chỉ đạo cơ quan chức năng làm rõ, xử lý việc phân lô, bán nền trong KCN Sóng Thần 3. Tỉnh Bình Dương đã và đang thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cũng như nội dung kết luận của TTCP. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các nội dung này, Công ty CPĐN đã có những động thái không hợp tác với các cơ quan chức năng của tỉnh Bình Dương như chúng tôi đã từng phản ánh. (Còn tiếp)

 

 NHÓM P.V