Ngày đầu triển khai tiêm đại trà hơn 930.000 liều vắc-xin ngừa Covid-19 tại TP HCM - Ảnh 1.

Tại nhà Thi đấu Lãnh Binh Thăng (quận 11, TP HCM), người dân được đo thân nhiệt và hướng dẫn di chuyển vào khu vực khai báo y tế.

Ngày đầu triển khai tiêm đại trà hơn 930.000 liều vắc-xin ngừa Covid-19 tại TP HCM - Ảnh 2.

Bên trong điểm tiêm, hầu hết người dân đều tự giác ngồi giãn cách, tuân thủ quy tắc 5K.

Ngày đầu triển khai tiêm đại trà hơn 930.000 liều vắc-xin ngừa Covid-19 tại TP HCM - Ảnh 3.

Mỗi phường/xã sẽ tổ chức ít nhất 2 điểm tiêm; tại các điểm tiêm đều bố trí các tổ cấp cứu túc trực để đảm bảo xử lý kịp thời mọi tình huống xảy ra

Ngày đầu triển khai tiêm đại trà hơn 930.000 liều vắc-xin ngừa Covid-19 tại TP HCM - Ảnh 4.

Khu vực tiêm được với 12 bàn tiêm chủng, khám sàng lọc đảm bảo giữ khoảng cách tối thiểu 2 m.