Theo đó, Công ty cổ phần ôtô Trường Hải có trách nhiệm bàn giao cho các đơn vị xe chuyên dụng phục vụ tiêm chủng lưu động cho 63 tỉnh, TP. Đồng thời thông báo cho đơn vị tiếp nhận giá trị của xe đã hỗ trợ để làm cơ sở hạch toán theo quy định và cung cấp các tài liệu có liên quan.

Sở y tế các tỉnh, TP có trách nhiệm khẩn trương thực hiện việc tiếp nhận xe được tài trợ để phân bổ cho cơ sở y tế phục vụ công tác tiêm chủng vắc xin lưu động. Chi phí vận chuyển từ nơi tiếp nhận về nơi sử dụng do đơn vị tiếp nhận chi trả theo quy định.

Phân bố xe tiêm chủng lưu động cho cả nước

Các sở y tế có văn bản giao xe và cử cán bộ có liên quan đến các địa điểm bàn giao xe của Công ty cổ phần ôtô Trường Hải để tiếp nhận xe theo thời gian và địa điểm theo quyết định.

Có tổng 8 điểm tiếp nhận xe gồm điểm tiếp nhận ở Thái Nguyên, Phú Thọ, Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An, Đà Nẵng, TP.HCM và Cần Thơ.

Đồng thời, các sở y tế phải hướng dẫn các đơn vị tiếp nhận thực hiện bảo quản, quản lý, sử dụng xe được phân bổ hiệu quả, đúng mục đích.

Thực hiện các hạch toán, theo dõi và quản lý tài sản được cấp theo đúng quy định của Luật quản lý sử dụng tài sản công, Luật kế toán và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, Bộ Y tế về kinh phí phòng chống dịch.

Nguồn: https://tuoitre.vn/phan-bo-xe-tiem-chung-luu-dong-cho-63-tinh-tp-trong-ca-nuoc-20210802133802782.htm