Chợ vải thiều tại thị trấn Kim, Lục Ngạn, Bắc Giang – Ảnh: NAM TRẦN

Theo đó, phó thủ tướng yêu cầu các địa phương không “ngăn sông, cấm chợ” đối với phương tiện chở vải thiều từ tỉnh Bắc Giang, của các tỉnh, thành phố đang có dịch bệnh đi qua khi đã thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn.

Cụ thể, phó thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành trực thuộc trung ương tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng về thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19 vừa phát triển kinh tế, duy trì sản xuất kinh doanh.

Phó thủ tướng cũng đề nghị các bộ: Giao thông vận tải, Công thương, Công an, Nông nghiệp và phát triển nông thôn theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn, bảo đảm điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao thương, tiêu thụ, cung ứng hàng hóa giữa địa phương có dịch và các địa phương khác, trong đó ưu tiên phương tiện chở vải thiều từ tỉnh Bắc Giang.

Bộ Y tế tiếp tục kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh các địa phương trong việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 đối với vận tải hàng hóa; hướng dẫn UBND tỉnh Bắc Giang về việc cấp giấy xác nhận an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho các xe chở vải thiều qua chốt kiểm soát.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bắc Giang, đến nay việc tiêu thụ vải thiều của tỉnh diễn ra thuận lợi. Tổng sản lượng vải thiều tiêu thụ đã đạt 104.487 tấn. Trong đó tiêu thụ trong nước hơn 61.000 tấn, xuất khẩu hơn 43.000 tấn đi các nước Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, giá bán trung bình 12.000 – 29.000 đồng/kg.

Cần Thơ tiêu thụ 200 tấn vải thiều Bắc Giang

TTO – 20 tấn vải thiều đạt tiêu chuẩn VietGAP đã được tiêu thụ ngay trong buổi phát động chung tay tiêu thụ vải thiều Bắc Giang.