Sinh viên Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng thực hành tại xưởng trường – Ảnh: M.G.

Đây là ý kiến của Bộ GD-ĐT đóng góp cho dự thảo công văn hướng dẫn khối lượng kiến thức văn hóa THPT trong trường cao đẳng, trung cấp của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

Theo Bộ GD-ĐT, hiện bộ này đang xây dựng thông tư quy định giảng dạy khối lượng kiến thức THPT theo chương trình giáo dục phổ thông. Dự kiến ban hành trong năm 2021.

Do đó, việc giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa THPT cho học sinh tốt nghiệp THCS vào học trung cấp để học lên trình độ cao đẳng, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện theo các hướng dẫn của Bộ GD-ĐT (thông tư 32/2018).

Đối với việc tổ chức giảng dạy chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT trong các trường trung cấp, cao đẳng, Bộ GD-ĐT đồng ý để các trường tiếp tục giảng dạy theo thông báo 76/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ.

Tuy nhiên, việc cấp giấy hoàn thành chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT phải do trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên thực hiện.

Bộ GD-ĐT cho rằng hiện tại, theo các quy định hiện hành (Luật giáo dục 2019), trường trung cấp, cao đẳng không có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình.

Để các trường trung cấp, cao đẳng được cấp giấy chứng nhận này, cần phải sửa Luật giáo dục 2019 và Luật giáo dục nghề nghiệp.

‘Trần ai’ dạy văn hóa trong trường nghề

TTO – Dù cơ sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ giáo viên đủ chất và lượng, nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) vẫn sẽ không được độc lập dạy văn hóa, mà phải phối hợp cùng các trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX).